Bases de dades


Visió actualitzada dels centres oberts i en projecte, i de la seva evolució

Disposem i actualitzem permanentment la base de dades (Retail Centres, Espanya i Portugal) de més de 900 centres comercials oberts i 260 projectes a Espanya  Portugal, per a ajustar les nostres recomanacions a les seves necessitats.

Informació actualitzada de:
  • Ubicació
  • Superfí­cie Bruta Llogable (SBA)
  • Programa Mix-comercial
  • Ensenyes "locomotora"
  • Àrees d'influència
  • Nivell de rendiment

Classificació a mida: Top-10, Top 20 i Top 50 de Retail Centres, Parcs de Mitjanes Superfí­cies i Factory Outlets, d'Espanya i Portugal.
Tenim en compte els factors clau per a la seva empresa i l'ajudem a definir les prioritats d'implantació a les diferents tipologies de centres comercials.
 
 
 
© 2018 Retail & Trade Marketing - Tots els drets reservats   |   Avís legal   |   Contacte