Geomàrqueting


Visualitzi les dades: el mercat, les zones i els perfils d'oportunitat

Transformi les dades de clients (caracterí­stiques, freqüència, despesa, valoració, etc.) i del mercat (població, nivell de renda, potencial de consum, perfils de clients, etc.) en "Intel·ligència de Mercat":
  • Identifiqui les zones i perfils de clientela als quals dirigir les seves accions
  • Conegui les quotes de mercat captades pel centre comercial (per zones, per productes, per segments de clients,...) i les claus per a augmentar-la
Visualitzi l'evolució de les àrees d'influència del centre comercial, d'una forma clara i sintetitzada.
 
 
 
© 2018 Retail & Trade Marketing - Tots els drets reservats   |   Avís legal   |   Contacte