Viabilitat i programació


Ajusti el programa al mercat potencial i al posicionament competitiu
  • Definició d'àrees d'influència i potencial de mercat
  • Justificació del programa comercial i estimació del Mix comercial i Ensenyes potencials
  • Definició d'escenaris de programació comercial
  • Reajustaments del Mix comercial
  • Validació de mercat a mig-llarg termini                                                 Veure exemple
 
 
 
© 2024 Retail & Trade Marketing - Tots els drets reservats   |   Avís legal   |   Contacte