Què és el Club


El Club de detallistes Espanya-Portugal es va crear el 1.990, com a resposta a la inquietud d'un grup d'ensenyes que, per adaptar-se a un mercat cada vegada més competitiu i en constant evolució, precisaven obtenir eines d'anàlisi del mercat amb informació veraç, objectiva i amb capacitat de prospecció.

L'objectiu fonamental és analitzar, conèixer, compartir, reflexionar,... per a  "conèixer-anticipar-imaginar" el desenvolupament comercial de les ciutats i respondre de la manera més adequada al consumidor i a la rendibilitat de les seves empreses.

Els serveis del Club per als seus associats inclouen l'estudi de l'esquema comercial de les ciutats, el seguiment dels centres comercials existents i en projecte, i l'intercanvi d'indicadors de conjuntura i de rendiment de les ensenyes; així­ com la reflexió sobre les diferents problemàtiques a les quals ens enfrontem en cada perí­ode.

Amb el suport de l'equip Retail Trade Marketing a Espanya i d'Eurelia a Parí­s, s'organitzen 6 reunions anuals i una constant comunicació i contacte amb-entre les ensenyes.

Actualment el Club està format per més de 40 ensenyes, nacionals i internacionals, que representen més de 3.500 punts de venda. La incorporació al Club està oberta a totes les ensenyes de qualsevol format i sector.
 
 
 
© 2023 Retail & Trade Marketing - Tots els drets reservats   |   Avís legal   |   Contacte