Anàlisis qualitatives


Aprofundeixi en els insights del consumidor.
 • Factors que dirigeixen el comportament (drivers)
 • Motivacions i frens del comportament del consumidor
 • Variables actuals de posicionament
 • Variables latents de posicionament

Apliquem metodologies pròpies i la nostra experiència a:
 • Disseny i aplicació de models d'investigació: focus-grup, entrevistes en profunditat, entrevistes personals...
 • Coordinació i control del treball de camp: captació i realització de les entrevistes
 • Eines d'anàlisi especí­fiques

Hem desenvolupat projectes de:
 • Definició de l'àmbit competitiu i dels seus factors de percepció
 • Comportament de compra, avaluació de satisfacció i variables de qualitat
 • Hàbits, actituds i motivacions dels consumidors
 • Definició de variables claus de la fórmula comercial
 • Reposicionament de fórmules comercials
 
 
 
© 2018 Retail & Trade Marketing - Tots els drets reservats   |   Avís legal   |   Contacte