Anàlisis quantitatives


Som exigents en tot el procés, des de la captació de dades i la seva depuració i explotació, fins a l'elaboració de les conclusions.

Els nostres estudis quantitatius:
 • Consumidor i comprador
 • Anàlisis de segmentació i posicionament
 • Perfils i tipologies de clients
 • Estudis d' actituds, motivacions i procés de decisió de compra
 • Estudis d'hàbits de compra i de consum
 • Auditories de qualitat de serveis
 • Estudis de notorietat i imatge
 • Fidelitat de marca
 • Centres comercials, usuaris i potencials: hàbits, quotes de mercat, segmentació i posicionament
 • Estudis de viabilitat

Apliquem metodologies pròpies i la nostra experiència a:
 • Disseny i aplicació de models d'investigació
 • Enquestes telefòniques i personals
 • Auditories/Audits de punts de venda, fluxos, superfí­cies
 • Coordinació i control del treball de camp, depuració, codificació i tabulació dels resultats
 • Eines d'anàlisi especí­fica, adaptades al sector
 • Treballem amb tot tipus de perfils: en relació a la compra-ús, a la situació laboral...
 
 
 
© 2023 Retail & Trade Marketing - Tots els drets reservats   |   Avís legal   |   Contacte