Portafoli d’ubicacions


Optimitzi la seva xarxa de botigues (tancar-negociar-reubicar-ajudar-mantenir).

L'anàlisi de les dades dels seus punts de venda, contrastat amb la resta d'informacions del mercat (població, targets, competà¨ncia, etc.), ens permet qualificar el seu portafoli i extreure'n les recomanacions més adequades per a millorar la rendibilitat global de la cadena.

 
 
 
© 2018 Retail & Trade Marketing - Tots els drets reservats   |   Avís legal   |   Contacte