Pla d'acció comercial urbà


Diagnosticar i millorar l'esquema i el potencial comercial de la ciutat

Adreçat a:
  • Associacions de Comerciants
  • Gerents de Centres Urbans
  • Administracions i Entitats Locals
  • Administracions i Entitats Autonòmiques
  • Cambres de Comerç...

La nostra experiència i metodologia ens permet col·laborar per a:
  • Situar la ciutat en el seu esquema de competència d'interciutats
  • Identificar les principals zones comercials de la ciutat
  • Evidenciar els factors d'atractivitat de cada zona comercial (zona d'influència, accessos,  mix comercial, pàrquing, transport públic...)
  • Identificar els factors de millora de les zones comercials (accessibilitat, fluxos de vianants, mix comercial, connexions urbanes, equipament)
  • Elaborar un Pla Director d'actuació comercial, que orienti les polí­tiques urbanes a la millora de l'atractivitat comercial de la ciutat
 
 
 
© 2023 Retail & Trade Marketing - Tots els drets reservats   |   Avís legal   |   Contacte